Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

    Циклова комісія  фінансово-економічних дисциплін представлена таким педагогічним складом:

    • Невинська Марина Георгіївна, голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії;
    • Коца Ірина Анатоліївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист;
    • Гребенюк Ганна Леонідівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії,
    • Кочуланова Юлія Генадіївна, викладач ІІ кваліфікаційної категорії;
    • Маренкова Ганна Сергіївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист;
    • Никифорова Наталя Володимирівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

      Викладачі циклової комісії здійснюють професійну підготовку студентів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», викладають фінансово-економічні дисципліни для студентів інших спеціальностей.

на заняттях з банківської справи

на занятті з фінансового страхування

      В межах аудиторної  роботи  зі студентами викладачі використовують сучасні методи навчання:  особистого підходу і групового навчання; проектні технології; спеціалізовані комп'ютерні програми, програми-тренажери для майбутніх працівників банків, бухгалтерів; інтерактивну дошку з паралельним викладенням лекційного матеріалу; опорні конспекти лекцій та інше.

на занятті з кредитування

      Позааудиторна робота  викладачів  включає організацію зустрічей з практичними працівниками банківських установ, страхових компаній, діючих підприємств промисловості і торгівлі, а також організацію екскурсій на ці підприємства. Багато студентів є членами гуртка «Фінансист», в межах роботи якого здійснюється наукова  діяльність студентів.

      В умовах дистанційного навчання викладачі проводять заняття онлайн, надають індивідуальні консультації, використовують Гугл-клас, де розміщують необхідні для опрацювання навчальні матеріали та завдання.

     Викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін систематично працюють над методичною проблемою: «Використання інтерактивних методів навчання при викладанні фінансово-економічних дисциплін». Ця робота включає постійну самоосвіту, обмін педагогічним досвідом. Викладачі циклу активно займаються самоосвітою, підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, відвідують обласні методичні семінари викладачів фінансово-економічних й облікових дисциплін.

 

Викладачі →