Юридичне відділення

Юридичне відділення готує фахових молодших бакалаврів з права за спеціальністю 081 Право

Особливе місце в розвитку Миколаївського фахового коледжу бізнесу і права займає юридичне  відділення, зокрема підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право.

Фаховий молодший бакалавр з права готується до таких видів діяльності: послуги, що надають переважно юридичним особам; діяльності у сфері права; нотаріальної діяльності (діяльність помічників нотаріусів); слідчої діяльності й забезпечення безпеки (розслідування і дізнання); державного управління; юстиції; діяльності судів; діяльності системи з виконання покарань; охорони й забезпечення громадського порядку й безпеки; управління і нагляду в сфері оподаткування; обов’язкового соціального страхування; діяльності органів прокуратури.

Фаховий молодший бакалавр з права може обіймати такі первинні посади:

 • фахівець з питань зайнятості;
 • помічник судді господарського суду;
 • юрисконсульт, радник з правових питань;
 • архіваріус;
 • інспектор з кадрів;
 • секретар судового засідання;
 • секретар суду;
 • секретар судової колегії;
 • державний виконавець, приватний виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор митниці;
 • державний податковий інспектор;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги.

у юстиції Миколаєва

Дана спеціальність в Миколаївському коледжу бізнесу і права існує з вересня 1995 року. Перші випускники спеціальності «Правознавство» на сьогодні займають значні державні посади, мають власні юридичні фірми, очолюють комерційні установи тощо. Так Войтовська О. А. працює спеціалістом в Миколаївській податковій інспекції, Ходан І.В. - інспектор департаменту виконання кримінальних покарань, Борщенко Т.В. - інспектор Братської податкової інспекції, Сарачан В.О. - головний спеціаліст Корабельної Державної виконавчої служби, Краков'як О.Ю - юрист ринку «Колос» тощо.

У серпні 2018 року було сформовано циклову комісію у складі: голови Чернявської Наталії Василівни, викладачів Волонтир Л.М., Барчака А.П., Дубової Л.В. Зараз на цикловій комісії працює 4 викладача вищої категорії. Очолює циклову комісію Чернявська Наталія Василівна.

судове засідання

Циклова комісія правознавчих дисциплін здійснює викладання фундаментальних, фахових, професійно-орієнтованих дисциплін, а саме таких, як: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Організація судових та правоохоронних органів», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне та сімейне право», «Трудове право», «Кримінальне право», «Господарське право», «Фінансове право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Нотаріат» тощо.
У складі ЦК створено НПТ «Юрист», де студенти під керівництвом викладачів здійснюють творчу науково-дослідну діяльність з актуальних проблем держави і права, що дає їм змогу проявити свої здібності та розширити коло отриманих на заняттях знань.

Згідно з вимогами Болонської декларації усі дисципліни забезпечені необхідними методичними матеріалами, робочими програмами, підручниками та посібниками. Для самостійної роботи студентів є всі необхідні методичні матеріали. Викладачі здійснюють значну роботу по створенню, розробці та систематизації методичного забезпечення навчальних занять та його практичному застосуванню з урахуванням модульно-рейтингової системи навчання та оцінювання знань студентів, постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, проходять стажування, відвідують та беруть активну участь у роботі методичних семінарів коледжу, наукових практичних конференціях з актуальних питань правового життя сучасної України, слідкують за змінами в законодавстві, новими виданнями в юридичній літературі.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у роботі секцій навчально-методичного центру «Укоопосвіта». Авторами виданих НМЦ методичних розробок, контрольних завдань, опорних конспектів лекцій для студентів кооперативних коледжів стали Барчак А.П., Волонтир Л.М., Дубова Л.В., Чернявська Н.В. Навчально-методичну роботу викладачі циклової комісії органічно поєднують з науково-дослідною. Волонтир Л.М. захистила дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом та отримала диплом доктора філософії в галузі права. Також викладачі Волонтир Л.М., Дубова Л.В., Чернявська Н.В. отримали другу вищу освіту та мають дипломи з відзнакою магістрів педагогіки вищої школи.

тиждень юристів

Тиждень юристів у коледжі

Лекція та практичне заняття

Лекція та практичне заняття з дисципліни «Комп'ютерна техніка в юридичній діяльності»

Матеріали лекцій, практичних та семінарських занять аналізують правові, суспільні та економічні ситуації і містять висновки щодо вдосконалення нормативно-правових актів, виховують професійні якості студентів - майбутніх юристів.

Традиційними стали лекційні й практичні заняття з використанням інтерактивної дошки, комп'ютерної техніки і відповідних інформаційних та мультимедійних програм. Серед них візитними картками майбутніх юристів є «Судові засідання» на прикладі реальних цивільних справ і кримінальних проваджень.

В наявності є п'ять спеціалізованих кабінетів відповідно до основних галузей права, бібліотека з необхідною нормативно-правовою та науковою юридичною літературою, що постійно оновлюється, комп'ютерні кабінети з необхідною інформаційною базою, гуртожиток тощо.
Для проходження виробничої практики студентами юридичного відділення укладаються договори з правоохоронними органами, органами юстиції та місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями різних форм власності. Для допомоги випускникам працює Кадрова агенція, проводяться Дні кар'єри. Студенти юридичного відділення беруть активну участь у громадському житті коледжу, студентському самоврядуванні, спортивних та культурно-масових заходах.

Активна життєва позиція студентів відділення відповідним чином була оцінена керівництвом коледжу та органами студентського самоврядування: студенти нагороджувались грамотами, подяками, занесенням на Дошку пошани, іменними стипендіями тощо. Іменними стипендіями Миколаївської облспоживспілки ім. А.Ферлія нагороджувались Гнатюк Анастасія, стипендією ім. Защука – Погребська Тетяна.

У 2018-2019 н.р. студенти МКБП групи Ю-25 спеціальності 081 Право Каллаш Ніколь, Ждовану Оксана та Демидова Вікторія під керівництвом голови циклової комісії правознавчих дисциплін, викладача вищої категорії Чернявської Наталії Василівни посіли І почесне місце у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Портрет виконавця очима сучасної молоді», присвяченому 20-річчю Державної виконавчої служби у номінації «Відеоролик».
За цю перемогу вони отримали також Вітальні листи від заступника Міністра з питань виконавчої служби Міністерства юстиції України Глущенко Світлани.

дівчата отримують Вітальні листи

грамота за перше місце Каллаш Нікольграмота за перше місце Ждовану Оксана

лауреати конкурсу на врученні