Економічне відділення

Економічне відділення проводить підготовку фахових бакалаврів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Ви будете знати:

Під час навчання ви отримаєте навики професійної роботи та компетенції:

- здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності;

- формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу;

- удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Ви будете вміти:

Головні фахові дисципліни

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачена ґрунтовна фундаментальна та базова економічна підготовка, що повністю відповідає вимогам роботодавців і насичена сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки.

Ви зможете працювати на посадах:

керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг тощо.

Трохи історії.

Наказом № 16 від 22.08.68 року «Про зарахування на стаціонарне відділення» вперше студентами технікуму спеціальності «Бухгалтерський облік» зараховано по 30 чоловік як на перший, так і на другий курс. В 1969 році здійс­нено перший випуск спеціалістів - бухгалтерів на заочному, а в 1970-му - на денному відділенні. Тепер на економічному відділенні здійснюється підготовка фахових бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кваліфікованими спеціалістами: бухгалтерами, фінансистами поповнюються усі галузі як споживчої кооперації, так і інших галузей народного господарства. Випускники коледжу працюють у різних куточках не тільки України, а й інших держав. Багато з них стали справжніми майстрами своєї професії. Коледж пишається такими випускниками, як голова ревізійної комісії облспоживспілки Логвина К.В., головний бухгалтер Первомайського РСТ Ященко Н. С, головний бухгалтер КП "Супутник" - Загребельна С.А., головний бухгалтер Березанського РСТ - Курило Г.Є., головний бухгалтер Баштанського управління праці та соціального захисту населення - Дениско С.Г., головний бухгалтер Братського РСТ Чамата Г.Л., головний бухгалтер Новобузького казначейства - Лисенко С.А. головний бухгалтер нашого коледжу Терещук А.В.

Набуті знання студенти закріплюють у наукових товариствах, ведуть дослідницьку творчу роботу під керівництвом молодих енергійних викладачів з певним досвідом. Студенти економічного відділення проходять технологічну практику в банках м. Миколаєва та області, на підприємствах та в організаціях різних форм власності.

Сучасність.

на занятті зі страхуванняна занятті

Щорічно цикловими комісіями відділення проводяться тижні спеціальностей: «Фінанси», «Банківська справа»; «Бухгалтерський облік». Під час тижнів проводяться зустрічі зі спеціалістами споживчої кооперації, олімпіади з економічних дисциплін, випуск стіннівок, конкурси «Моє хобі», «Наші захоплення». На цих конкурсах студенти демонструють художні роботи, вишиванки, малюнки, композиції з природного матеріалу. Студенти люблять і з цікавістю відвідують такі виставки.

економічне-03.jpg

Виставка студентських творчих робіт

Дають міцні знання та проводять виховну роботу висококваліфіковані викладачі вищої категорії Коца І.А., Невинська М.Г., другої - Кочуланова Ю.Г.

економічне-04.jpgзаняття з дисципліни страхування

Наші студенти беруть участь не тільки у професійних, а і у творчих конкурсах. У Миколаївському ХХІІ конкурсі української патріотичної пісні "Червона калина" диплом І ступеню отримала студентка групи Ф-31 третього курсу спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» Федоренко Лілія, яка також взяла участь у конкурсі «PROдвижение VOICE» серед студентів ВНЗ Миколаєва і області.

виступ у Обласному палаці культуридиплом за участь у конкурсі

Після закінчення коледжу випускники, одержавши міцну професійну підготовку продовжують навчання для одержання повної вищої освіти у Полтавському університеті економіки і торгівлі, Державному аграрному університеті, гуманітарному університеті ім. Петра Могили, Національному університеті кораблебудування.