Студенський вік — сенситивний до набування зрілості, сходження до вершин творчості, з яких починається соціальна (об’єктивна) творчість.

Вам лише здається, що малювання у стилі експресіонізму на парі з дисципліни "Мистецтво" даремна трата часу. Легко та не вимушено студенти груп першого курсу ЗО-12 та ЗО-11 виконували практичне завдання в рамках вивчення теми "Образотворче мистецтво США" під керівництвом викладача Дикої Марини Володимирівни.

Такая практика багато важить для розумового розвитку. Таким чином студент народжує для себе суб’єктивну новизну, створює свій власний внутрішній, суб’єктивний світ. Відбувається прирощування нового до свого розуму, чутливість до пізнавальних проблем, розвивається креативність (основа творчості).

Роботи потім оцінювалися самими студентами за  параметрами креативності:

  1. оригінальність,
  2. семантична гнучкість (новий спосіб використання предмету),
  3. образна адаптивна гнучкість (зміна форми стимулу, щоб побачити в ньому нові ознаки),
  4. здатність народжувати нові ідеї в нерегламентованих умовах.

На розвитку креативних якостей ґрунтується розвиток процесів творчості. Творчість студента—це одержання чогось нового передусім у своєму внутрішньому досвіді. Творчість виявляється в різних стилях обробки інформації. Творчість—завжди спонтанність і раптовість (проте вона корелює з креативністю) у вирішенні завдання. Для розвитку креативності (дивергентного мислення) студентам треба виявляти самостійність, критичність, уміння сприймати нові ідеї та відмовлятися від своїх помилкових думок; багато важить набування пізнавальної компетентності.

За таких умов формується підґрунтя для об’єктивної творчості в професійній діяльності:

  1. продуктивність мислення (аналіз, синтез, успішне розв’язання навчальних завдань, формування власного погляду, свого ставлення до проблеми і свого бачення шляхів її вирішення);
  2. критичність мислення. Прагнення до обґрунтованості та доказовості своїх ідей та міркувань;
  3. розвиток рефлективності (готовність до об’єктивної самооцінки+спроможність до дискусії з собою+здатність до саморегулювання);
  4. працелюбність, бути весь час у пошуку, в русі, цілеспрямованість у праці;
  5. внутрішня єдність, цілісність і вибіркова позиція стосовно здійснення мети;
  6. загальний культурний рівень, розвиток духовно-моральних якостей особистості.

 

Схожі записи
Немає схожих записів

Коментарі:

Loading Conversation