Згідно наказу Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі» №5 від 17 квітня 2023 року, перейменовано Миколаївський фаховий коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в Миколаївський фаховий коледж бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі від 25 квітня 2023 року наказ №10.


Коментарі:

Loading Conversation